Skip to main content

Privacy Policy

  U leest op dit moment de privacy policy van Baaijens UV-C Solutions B.V.
  Er zijn situaties waarin uw gegevens door Baaijens UV-C Solutions B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze privacy policy. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Baaijens UV-C Solutions B.V. neem dan gerust contact met ons op.

  Contactgegevens:
  Baaijens UV-C Solutions B.V.
  Dommelstraat 4
  5347 JL Oss
  T: +31 412 623056
  W: www.baaijensuvc.nl
  E: info@baaijensuvc.nl

  Baaijens UV-C Solutions B.V., gevestigd aan de Dommelstraat 4 5347 JL te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

  De privacy policy zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Baaijens UV-C Solutions B.V. Deze worden hieronder toegelicht.

  01. Het versturen van nieuwsbrieven
  Baaijens UV-C Solutions B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam, adres en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Baaijens UV-C Solutions B.V

  02. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Baaijens UV-C Solutions B.V via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

  03. Analytics
  De website van Baaijens UV-C Solutions B.V verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

  04. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baaijensuvc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

  2.ONTVANGERS

  De gegevens die Baaijens UV-C Solutions B.V ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  01. Laposta
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

  02. VDB Automatisering
  De e-mail van Baaijens UV-C Solutions B.V wordt gehost door VDB Automatisering. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van VDB Automatisering.

  03. Savvii
  De website en back-up van de website worden gehost bij Savvii. Gegevens die u achterlaat op de website van Baaijens UV-C Solutions B.V zijn op de servers van Savvii opgeslagen.

  3. OPSLAGPERIODE

  Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Baaijens UV-C Solutions B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

  01. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Laposta. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@baaijensuvc.nl

  02. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  4. BEVEILIGING

  Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Baaijens UV-C Solutions B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

  De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

  Baaijens UV-C Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@baaijensuvc.nl

  5. UW RECHTEN

  01. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Baaijens UV-C Solutions B.V vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Baaijens UV-C Solutions B.V U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

  02. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Baaijens UV-C Solutions B.V. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

  03. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Baaijens UV-C Solutions B.V vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

  04. Recht op het indienen van een klacht
  Baaijens UV-C Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@baaijensuvc.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Baaijens UV-C Solutions B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

  6. PLICHTEN

  Baaijens UV-C Solutions B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Baaijens UV-C Solutions via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Baaijens UV-C Solutions B.V de betreffende dienst niet aanbieden.
  Baaijens UV-C Solutions B.V. tracht altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
  Heeft u toch nog vragen over bovenstaande of delen uit de privacy policy? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

  Contactgegevens:
  Baaijens UV-C Solutions B.V
  Dommelstraat 4
  5347 JL Oss
  T: +31 412 623056
  W: www.baaijensuvc.nl
  E: info@baaijensuvc.nl